Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Ressursmateriell: Dynamiske og lærende organisasjoner

Dynamiske og lærende organisasjoner handler om utfordringer vi står overfor når vi skal lede, utvikle og arbeide i et arbeidsliv som preges av usikkerhet og forandring. Slike utfordringer krever dynamiske organisasjoner som evner å bevege seg mellom stabilisering og endring, og ledere og ansatte som lærer av beslutninger, planer og handlinger og utvikler ny kunnskap i sitt daglige arbeid. Det fordres kort sagt reflekterte mennesker i dynamiske og lærende organisasjoner.

Boken passer for ledere, organisasjonsutviklere, forskere, studenter og enhver som ønsker å forstå og forbedre et arbeidsliv i endring.

Figurene i boken i powerpoint

Undervisere som benytter boken som pensum, kan her laste ned en ppt-fil med figurene fra boken.

Nedlastingen krever brukernavn og passord. Det får du ved henvendelse til digitalt@fagbokforlaget.no vennligst oppgi lærested, kurs og ca antall studenter ved henvendelse.

Ressurser